Cennik

"Wszystkie dostępne aktualnie bilety dotyczące kompleksu basenowego"

 

Ulgowy

11 zł/h

Normalny

13 zł/h

Bilet seniora 60+

9 zł/h

Ulgowy

KKR 3+, KKN, KDR

5 zł/h

Normalny
KKR 3+, KKN, KDR

6 zł/h

Opiekun osoby
niepełnosprawnej

Wstęp wolny

Bilet rodzinny (2+1)

32 zł/h

Bilet rodzinny (2+2)

35 zł/h

Każde kolejne dziecko

7 zł/h

Ulgowy grota solna

13 zł/h

Normalny grota solna

15 zł/h

Weterani

Wstęp wolny

 

W przypadku zakupu biletu normalnego, każda minuta powyżej godziny czasu, jest jednoznaczna z uiszczeniem opłaty (podczas opuszczania bramek) zgodnie z przelicznikiem 1 minuta - 0,21 złotego

W przypadku zakupu biletu ulgowego, każda minuta powyżej godziny czasu, jest jednoznaczna z uiszczeniem opłaty (podczas opuszczania bramek) zgodnie z przelicznikiem 1 minuta - 0,18 złotego

Bilet zniżkowy przysługuje: dzieciom do lat 7, uczniom, studentom do lat 26, rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym (za każdorazowym okazaniem legitymacji uprawniającej do zniżki)

Opiekun osoby niepełnosprawnej - wstęp wolny

Weterani - wstęp wolny