Dokumentacja

Wszystkie pliki oraz informacje, których możesz potrzebować

 

Statut szkoły

Aktualny od: 01.09.2019

Kalendarz

Na rok szkolny 2021/2022

Terminarz

Na rok szkolny 2021/2022

Wewnątrzszkolny system oceniania

Na rok szkolny 2021/2022

Wymagania edukacyjne

Na rok szkolny 2021/2022

Podręczniki szkolne

Lista źródeł wiedzy z jakich korzystamy

Archiwum

Wszystkie dane szkolne dostępne do obiegu publicznego

Zwolnienie z lekcji Wychowania fizycznego

Dotyczy wyłącznie lekcji Wychowania fizycznego

Zwolnienie z jednej lub kilku godzin lekcyjnych

Dotyczy każdej możliwej pozycji z siatki podziału godzin