Dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

"Każdy ma prawo do nauki i poszerzania swoich horyzontów"

Nasza placówka edukacyjna, zgodnie z nazwą to również szkoła z oddziałami integracyjnymi. Jesteśmy bowiem zdania, że mimo różnorodności talentów czy zdolności każdego z nas, tak naprawdę wszyscy jesteśmy nieoszlifowanym diamentem. A jeśli ktoś tylko pomoże nam popracować nad sobą będziemy zdolni do niemal wszystkiego co tylko można sobie wyobrazić. Poniżej znajdują się wszelkie potrzebne informacje oraz proces postępowania w przypadku przyjmowania do naszych progów dziecka potrzebującego specjalnych dostosowań edukacyjnych. Mamy nadzieję, że proces rekrutacji przebiegnie bez zakłóceń i za niedługo spotkamy się w szkolnej ławce ucząc się ciągle nowych rzeczy, wszelkich ciekawostek dotyczących otaczającego nas świata oraz nieustannie poznając samych siebie.

 

Procedura organizacji nauki dla ucznia z SPE w SPZOI nr 158 w Krakowie - Język polski

Dostęp

Procedura organizacji nauki dla ucznia z SPE w SPZOI nr 158 w Krakowie - Język angielski

Dostęp