Hymn szkoły

"Słońce świeci dla wszystkich"

(Refren)
Słońce świeci dla wszystkich,
Każdy dzień dobrym dniem,
Gdy pomocną rękę dasz,
Każdy ma prawo być, sobą być,
Słońce świeci dla wszystkich,
Jego blask siłę da,
Byś z nadzieją ruszał w świat,
Prawo masz sobą być, wolnym być,

(Zwrotka 1)
Nie potrzeba wielkich słów,

Nie potrzeba fanfar,
Pustych gestów, próżnych mów, politycznych rozpraw,
By człowiekiem z całych sił, każdy człowiek stał się znów,


(Refren)
Słońce świeci dla wszystkich,

Każdy dzień dobrym dniem,

Gdy pomocną rękę dasz,

Każdy ma prawo być, sobą być,

Słońce świeci dla wszystkich,

Jego blask siłę da,

Byś z nadzieją ruszał w świat,

Prawo masz sobą być, wolnym być,

(Zwrotka 2)
Starczy tylko uśmiech dać,

Starczy podać rękę,
Bezduszności skruszyć głaz, stopić lód niechęci,
By młodości złotą nić, po słonecznej stronie tkać,

(Refren)

Słońce świeci dla wszystkich,

Każdy dzień dobrym dniem,

Gdy pomocną rękę dasz,

Każdy ma prawo być, sobą być,

Słońce świeci dla wszystkich,

Jego blask siłę da,

Byś z nadzieją ruszał w świat,

Prawo masz sobą być, wolnym być,