Logotyp

Identyfikacja graficzna Szkoły Podstawowej nr 158 w Krakowie

Nasza szkoła nieustanie się rozwija, aby zapewnić swoim uczniom nowoczesne warunki nauki, nie zapominamy jednak przy tym o tradycjach, które stoją u podstaw naszego funkcjonowania. Zadaniem logotypu jest bowiem ukazanie wartości oraz idei, jakie kryją się pod nazwą placówki oświatowej. Jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi i to właśnie poprawne współistnienie uczniów przyświeca wszystkim naszym działaniom. Aktualna forma logotypu nawiązuje kształtem oraz zawartą w nim kolorystyką do poprzednich wersji. Użyte niebiesko - czerwone barwy towarzyszą nam od samego początku istnienia, natomiast forma kanciasto - zaokrąglonej tarczy symbolizuje nowoczesne podejście do świata, przy jednoczesnym zachowaniu tradycji i obyczajów osób należących do wewnątrzszkolnej społeczności.

 
 

Logotyp

Znak graficzny placówki

rastrowy (.jpg)

Logotyp

Znak graficzny placówki

rastrowy (.png)