Oddziały przygotowawcze

Wspólnie poradzimy sobie w tych trudnych chwilach

Oddział przygotowawczy to forma kształcenia dla obcokrajowców, którzy w ogóle nie posługują się językiem polskim. Program nauczania w takim oddziale opiera się na ramowych planach i podstawie programowej kształcenia w szkole podstawowej. Dla wszystkich uczniów przewidziane są osobne godziny języka polskiego jako języka obcego, a zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym są prowadzone w języku polskim. W trakcie lekcji obecny jest oczywiście dedykowany asystent kulturowy władający biegle językiem uczniów obcokrajowych. Służy on pomocą nauczycielom polskim, dokonując przekładu treści, ale również wspiera uczniów indywidualnie w ich chwilowych trudnościach podczas prowadzonych lekcji.

 

Procedury