Rada Rodziców

Działając wspólnie możemy więcej

Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi numer 158 w Krakowie to samorządny organ zrzeszający oraz reprezentujący rodziców uczniów, podejmujących naukę w naszej szkole. Zadaniem Rady Rodziców składającej się z przedstawicieli każdej z klas jest monitorowanie nad dobrem uczniów oraz działanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania naszej placówki oświatowej.


Jesteśmy dumni ze współpracy nawiązanej z rodzicami naszych uczniów.

 

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców: TBA (rodzic)

Zastępca Przewodniczącego: TBA (rodzic)

Skarbnik Rady Rodziców: TBA (rodzic)

 

Kontakt

Adres e-mail

Numer konta

69 85910007 0051 0490 1580 0001

 

Terminarz zebrań rady rodziców

Dotyczy spotkań podczas roku szkolnego 2021/2022

Dostęp