Samorząd Uczniowski

Razem działamy, więcej zdobywamy

Jednym z oczywistych, a zarazem podstawowych zadań placówki edukacyjnej jest przygotowanie uczniów do dorosłego życia oraz funkcjonowania w społeczeństwie. Efektem naszych na ten temat refleksji jest właśnie stworzenie Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie powinni bowiem mieć realny wpływ na środowisko, w jakim przebywają i mieć aktywny udział w jego funkcjonowaniu. Powołany do życia z inicjatywy Pana Dyrektora Samorząd Uczniowski pozwala uczniom wyrażać opinię na temat podejmowanych przez głowę szkoły decyzji, rozwijać swoje pasje, uczyć się pracy w grupie, odpowiedzialności zbiorowej, a także tego, w jaki sposób wygląda codzienne życie w dużej społeczności. Lista możliwości włączenia się w życie szkoły jest rozległa. Poniżej prezentujemy krótkie opisy wszystkich sekcji Samorządu Uczniowskiego, działającego przy naszej placówce oświatowej. Mamy szczerą nadzieję, że każdy z naszych uczniów znajdzie wśród nich coś, co go zainteresuje oraz czemu zechce się poświęcić.

 

Sekcje Samorządu Uczniowskiego

Jak i na jakich płaszczyznach działamy

Opiekun samorządu uczniowskiego: TBA (Nauczyciel)
Przewodniczący samorządu uczniowskiego: TBA (Uczeń)
Zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego: TBA (Uczeń)

Sekcja samorządu: TBA

Opiekun: TBA

Opis: TBA