UKS Wilga

Uczniowski klub sportowy Wilga

Sport to nieodłączna część ludzkiego życia, a jego częste uprawianie pozwala nam lepiej zadbać o swój organizm. To także ciągły duch rywalizacji oraz nieustanne dążenia, aby jeszcze lepiej się rozwinąć w danej dyscyplinie. Nasza szkoła z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego powołała Uczniowski Klub Sportowy Wilga. Pozwala on naszym podopiecznym na działanie w różnych sekcjach sportowych, a także niejednokrotnie jest kolebką marzeń o wielkiej sportowej karierze. UKS Wilga to dwadzieścia pięć lat tradycji, rozwoju, sukcesów sportowych i organizacyjnych oraz pokolenia młodych sportowców, realizujących swoje marzenia. UKS Wilga to również systematyczna aktywność fizyczna w sekcjach piłki nożnej, siatkówki, cheerleaders, tenisa ziemnego, lekkiej atletyki i pływania oraz szeroka oferta obozów sportowo-rekreacyjnych. UKS Wilga to wreszcie droga do zdrowia fizycznego i psychicznego, kształtowania cech wolicjonalnych oraz umiejętności współpracy w zespole. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie internetowej działającego przy naszej szkole klubu sportowego. Serdecznie zapraszamy!